دانشگاه شهید بهشتی

تغییر برنامه متخصص زنان

تاریخ انتشار: 1397/10/03 07:55 ق.ظ

خانم دکتر فیاض به مدت دو هفته از 97/10/1 لغایت 97/10/14 در اداره بهداشت و درمان  حضور ندارند.همکاران محترم می توانند از روز یکشنبه 97/10/16  طبق برنامه گذشته جهت ویزیت مراجعه نمایند.


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: متخصص زنان
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 340
اخبار : تغییر برنامه متخصص زنان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی