دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری ​جلسه طرح پهنه‌بندی اگرواکولوژیک حوضه آبریز دریاچه ارومیه

تاریخ انتشار: 1397/10/04 01:43 ب.ظ
 با حضور ریاست ​دانشگاه شهید بهشتی و معاون سازمان حفاظت محیط زیست جلسه ارائه گزارش پروژه پهنه‌بندی اگرواکولوژیک حوضه آبریز دریاچه ارومیه برگزار شد.
_BU_8473.gif


این جلسه با حضور دکتر صدوق ریاست دانشگاه شهید بهشتی، دکتر مسعود تجریشی معاون سازمان حفاظت محیط زیست و مدیر دفتر تلفیق و برنامهریزی ستاد احیاء دریاچه ارومیه، دکتر بابک شکری معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر جعفر کامبوزیا ریاست پژوهشکده علوم محیطی و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ سوم دی ماه به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

_BU_8471.gif


در آغاز این جلسه، دکتر تجریشی اعلام کرد این پروژه یکی از پروژههای مهم و کلیدی ستاد احیاء دریاچه ارومیه است و ما با اطمینان از کیفیت و توان پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی اجرای این پروژه را به این مجموعه سپردهایم.

_BU_8513.gif


در ادامه، دکتر کامبوزیا، ضمن خوشامد به دکتر تجریشی و هیات همراه بیان داشت پژوهشکده علوم محیطی ماموریت خود را انجام پژوهشهای کلان ملی و مسالهمحور با اولویت رفع مشکلات داخلی قرار داده است و انجام این پروژه در همین راستا است.

_BU_8473.gif


در ادامه جلسه، دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی مجری پروژه، دکتر رضا دیهیمفرد، دکتر سعید صوفیزاده و دکتر محمدرضا نظری، همکاران پروژه به ارائه نتایج و دستاوردهای مرحله اول این طرح پژوهشی ملی پرداختند.

_BU_8468.gif


خاطرنشان میشود پروژه پهنهبندی اگرواکولوژیک حوضه آبریز دریاچه ارومیه از جمله طرحهای کلان ملی است که در قالب یک کار تیمی متشکل از اعضای هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری سایر نهادها و سازمانهای مربوط در دست انجام است. 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: طرح - دریاچه ارومیه-سازمان حفاظت محیط زیست-اگرواکولوژیک
منبع خبر پژوهشکده علوم محیطی
تعداد مشاهده: 4,268
اخبار : برگزاری ​جلسه طرح پهنه‌بندی اگرواکولوژیک حوضه آبریز دریاچه ارومیه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی