دانشگاه شهید بهشتی

حضور دانشجویان دانشکده حقوق در کنفرانس بین المللی دموکراسی برای رفاه

تاریخ انتشار: 1397/10/11 09:13 ق.ظ

دو تن از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی موفق به کسب سهمیه و شرکت در یازدهمین دوره کنفرانس بین المللی "دموکراسی برای رفاه" در بالی اندونزی شدند.

به گزارش دفتر همکاری های علمی بین المللی، این کنفرانس با حمایت وزارت امورخارجه اندونزی در روزهای 5 تا 8 دسامبر (مطابق با 14 تا 17 آذر ماه) برگزار گردید و جمعاً 138 دانشجوی برگزیده از 62 کشور جهان در آن شرکت داشتند. در این بین به گزارش دفتر همکاری های علمی بین المللی، این کنفرانس با حمایت وزارت امورخارجه اندونزی در روزهای 5 تا 8 دسامبر (مطابق با 14 تا 17 آذر ماه) برگزار گردید و جمعاً 138 دانشجوی برگزیده از 62 کشور جهان در آن شرکت داشتند. در این بین به گزارش دفتر همکاری های علمی بین المللی، این کنفرانس با حمایت وزارت امورخارجه اندونزی در روزهای 5 تا 8 دسامبر (مطابق با 14 تا 17 آذر ماه) برگزار گردید و جمعاً 138 دانشجوی برگزیده از 62 کشور جهان در آن شرکت داشتند. در این بین سروش مهاجری و سید محمد امین میر اختیاری دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به عنوان نمایندگان دانشجویی جمهوری اسلامی ایران که از بین 43 دانشجوی دانشگاه های برتر کشور برگزیده شده بودند، شرکت داشتند.

همچنین در دومین روز این کنفرانس همچنین در دومین روز این کنفرانس سروش مهاجری از جمله ده دانشجویی بود که کنفرانسی با موضوع "نقش جوانان در فراگیر شدن دموکراسی در جهان به عنوان رهبران آینده آن" ارائه نمود و با مطرح کردن سوالاتی کلیدی با استقبال دانشجویان روبرو سروش مهاجری از جمله ده دانشجویی بود که کنفرانسی با موضوع "نقش جوانان در فراگیر شدن دموکراسی در جهان به عنوان رهبران آینده آن" ارائه نمود و با مطرح کردن سوالاتی کلیدی با استقبال دانشجویان روبرو سروش مهاجری از جمله ده دانشجویی بود که کنفرانسی با موضوع "نقش جوانان در فراگیر شدن دموکراسی در جهان به عنوان رهبران آینده آن" ارائه نمود و با مطرح کردن سوالاتی کلیدی با استقبال دانشجویان روبرو گردید.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بالی اندونزی - دموکراسی - رفاه - دانشکده حقوق - سروش مهاجری - سید محمد امین میر اختیاری
منبع خبر مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی
تعداد مشاهده: 324
اخبار : حضور دانشجویان دانشکده حقوق در کنفرانس بین المللی دموکراسی برای رفاه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی