دانشگاه شهید بهشتی

اطلاع رسانی جایزه جهانی قطر برای گفت و گوی تمدن ها

تاریخ انتشار: 1397/10/12 09:08 ق.ظ

بدینوسیله به اطلاع می رساند کمیته اتحاد تمدن های قطر بروشورهای جایزه جهانی آن کشور را برای گفت و گوی تمدن ها منتشر نموده است.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاع از شرایط و ضوابط اعطای جایزه مذکور، به تارنمای مدیریت همکاری های علمی بین المللی ( بخش اعلانات بورس ها و فراخوان های بین المللی) مراجعه نمایند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کمیته اتحاد تمدن های قطر - بروشورهای جایزه جهانی قطر - گفت و گوی تمدن ها
منبع خبر مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی
تعداد مشاهده: 319
اخبار : اطلاع رسانی جایزه جهانی قطر برای گفت و گوی تمدن ها
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی