دانشگاه شهید بهشتی

دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران

تاریخ انتشار: 1397/10/15 09:26 ق.ظ
 

دوازدهمین همایش سیاست­های مالی و مالیاتی ایران


7 اسفند ماه 1397


دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

مرکز همایش­های بین المللی

دوازدهمین همایش سیاست¬های مالی و مالیاتی ایران.jpgدوازدهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران.jpg 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دوازدهمین- همایش- سیاست- مالیاتی
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 2,563
اخبار : دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی