دانشگاه شهید بهشتی

مراسم تقدیر از دانشجویان فعال در حوزه پژوهشی

تاریخ انتشار: 1397/10/15 02:52 ب.ظ

مراسم تقدیر ازدانشجویان برتر، در جلسه عمومی پژوهشی دانشکده برگزار شد. دکتر فارسی ریاست دانشکده، دکتر احمدی زاد معاون پژوهشی و تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشکده حضور داشتند. در این جلسه از پژوهشگر برتر در مقطع کارشناسی ارشد "نیلوفر رحمانی"، کارشناس پژوهشی دانشکده "اعظم وحیدی نژاد" و دانشجویان مقطع دکتری "طیبه زرع کار و "پریا برزنجه"، فعال در حوزه پژوهشی، تقدیر به عمل آمد. 

Screenshot_۲۰۱۹۰۱۰۵-۱۱۴۷۱۰.jpg 

Screenshot_۲۰۱۹۰۱۰۵-۱۱۴۷۰۵.jpg

Screenshot_۲۰۱۹۰۱۰۵-۱۱۴۷۱۷.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دانشجوی برتر، پژوهش، تقدیر
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 2,154
اخبار : مراسم تقدیر از دانشجویان فعال در حوزه پژوهشی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی