دانشگاه شهید بهشتی

عضویت موزه و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی در شورای موزه های دانشگاهی

تاریخ انتشار: 1397/10/17 12:01 ب.ظ

 در پایان پنجمین نشست هم اندیشی موزه های دانشگاهی که با حضور نمایندگان 18 دانشگاه کشور در روز چهارشنبه 12 دی ماه 1396 در محل وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برگزار شد، دانشگاه شهید بهشتی با کسب رای اکثریت حاضران به همراه دانشگاه های تهران، فردوسی مشهد، شهید چمران اهواز و هنر اصفهان به  عضویت در شورای موزه های دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برگزیده شد. لازم به توضیح است این شورا که به ریاست معاون محترم پژوهش و فن اوری وزارت علوم، تحقیقات و فن اوری و با حضور نمایندگان موزه های دانشگاه ها ، رییس موزه ملی علوم و فن اوری، نماینده موسسه ایکوم، نماینده سازمان میراث فرهنگی و صاحب نظران و متخصصان حوزه موزه داری تشکیل خواهد شد ماموریت دارد تا در راستای ایجاد شبکه، تقویت ، سامان دهی ، توسعه زیرساخت ها ، تثبیت جایگاه حقوقی موزه ها در دانشگاه ها و برنامه ریزی برای تامین و مدیریت منابع مالی و ایجاد نظام موزه داری در مجموعه  موزه های متعلق به دانشگاه های کشور به سیاستگذاری و تدوین و ابلاغ آیین نامه های مربوطه اقدام نماید.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: موز و اسناد
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 270
اخبار : عضویت موزه و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی در شورای موزه های دانشگاهی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی