دانشگاه شهید بهشتی

هفته ملی بسیج تغذیه

تاریخ انتشار: 1397/10/18 08:10 ق.ظ

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت آگاهی در خصوص بسیج ملی تغذیه به فایل پیوست زیر مراجعه فرمایید.

 

به مناسبت بسیح ملی تغذیه.pdfبه مناسبت بسیح ملی تغذیه.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تغذیه
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 427
اخبار : هفته ملی بسیج تغذیه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی