دانشگاه شهید بهشتی

پیام تسلیت رئیس دانشگاه به دکتر نیکبخت فینی

تاریخ انتشار: 1397/11/16 12:30 ب.ظ

دکتر سید حسن صدوق، رئیس دانشگاه شهید بهشتی طی نامه ای در تاریخ 16 بهمن 1397 درگذشت پدر گرامی دکتر نیکبخت فینی، عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق را به ایشان تسلیت گفت.​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پیام تسلیت رئیس دانشگاه به دکتر نیکبخت فینی
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 213
اخبار : پیام تسلیت رئیس دانشگاه به دکتر نیکبخت فینی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی