دانشگاه شهید بهشتی

اولین جلسۀ شورای راهبردی و ارزیابی دانشگاه تشکیل شد

تاریخ انتشار: 1397/11/16 01:22 ب.ظ

داخل متن جلسه نظارت.jpg

اولین جلسۀ شورای ارزیابی و راهبردی دانشگاه به ریاست دکتر صدوق رئیس دانشگاه در تاریخ 14/11/1397 در محل دفتر رئیس دانشگاه تشکیل شد.


دکتر صدوق رئیس دانشگاه در ابتدای جلسه با اشاره به ضرورت شکل‌گیری فرایند نظارت و ارزیابی در دانشگاه گفت: «حتی اگر آئین‌نامۀ تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری از سوی وزارت متبوع ابلاغ نشده بود، وجود چنین شورایی که به راهبردهای دانشگاه و عملی شدن کمی و کیفی آن‌ها توجه داشته باشد، امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری بود؛ اکنون که این موضوع با ابلاغ آئین‌نامۀ وزارتی رسمیت پیدا کرده، برای ما به عنوان معیاری است که می‌توانیم با خودارزیابی به سمت بهینه شدن کمی و کیفی دانشگاه در راستای اهداف مؤسسه حرکت کنیم».

رئیس دانشگاه افزود: «دانشگاه باید در درون خود نهادی برای خودارزیابی داشته باشد و دائماً وضعیت خود را رصد کند تا بداند چقدر به اهداف مؤسسه نزدیک شده است. در صورت شکل‌گیری فرایند خودارزیابی منظم و مستمر، زمینه برای ارزیابی‌های بیرونی هم تسهیل خواهد شد».

دکتر صدوق ادامه داد: «در دانشگاه ارکانی مانند هیئت رئیسه، هیئت اجرایی جذب، شورای دانشگاه و غیره وجود دارد که هر کدام به انجام وظایف خود مشغول هستند حتی در درون معاونت‌های ستادی دانشگاه و دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی آن‌ها هم شوراها با شرح وظایف مشخصی وجود دارد که از این امکانات و شرایط موجود می‌توان به عنوان بازوی کمکی برای اجرایی شدن این آئین‌نامه استفاده کرد و در حال حاضر نیازی به تشکیل ساختار یا تشکیلات جدید و گسترش آن برای اجرای این آئین‌نامه نیست».

رئیس دانشگاه با تأکید بر اینکه "شورای راهبردی و ارزیابی دانشگاه" عنوان مناسبی برای این شورا است در ادامه سخنان خود افزود: «در گام اول باید خودارزیابی را از خودمان و واحدهای ستادی با تشکیل منظم جلسات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ... شروع کنیم و هم‌زمان به دانشکده‌ها هم تسری دهیم تا پیامد مناسبی داشته باشد و استمرار پیدا کند در غیر این‌صورت بعد از مدتی رها می‌شود. مسئله همکاری رؤسای دانشکده‌ها/پژوهشکده‌ها و تشکیل منظم شوراهای گروه‌ها از جمله مسائل بسیار مهم است که باید توسط معاونان ستادی مربوط، مرتب رصد و گزارش شود. با اجرایی شدن این آئین‌نامه هر شورا چه در واحدهای ستادی و چه در درون دانشکده‎‌ها می‌تواند یک نگاه نقادانه نیز به خود داشته باشد». دکتر صدوق افزود: «باید نگاه‌ها عوض شود و ذهنیت تازه و مسئولانه‌تری داشته باشیم».

دکتر صدوق داخل متن.jpg

رئیس دانشگاه در ادامه بر تشکیل منظم این جلسه به صورت ادواری برای پیگیری وضعیت دانشگاه به خصوص در شورای گروه دانشکده‌ها با همکاری مجدانۀ رؤسای دانشکده‌ها و ارائه منظم گزارش از این پیگیری‌ها تأکید نمود. 

رئیس دانشگاه در ادامه از اعضای شورا خواست تا پیشنهادهای خود را در خصوص چگونگی اجرای این آئین‌نامه مطرح نمایند.

اهم موارد و پیشنهادهای مطرح شده توسط اعضای جلسه:

- پرهیز از نهادسازی، ایجاد ساختار و تشکیلات جدید و فعالیت‌های صوری در ارتباط با این شورا؛

- این شورا باید معیاری باشد برای خودارزیابی واحدها ستادی و دانشکده‌ها؛

- تعیین اهداف مؤسسه؛

- ضرورت عملی شدن کنترل کمی و کیفی واحدها در دانشگاه؛

- نیاز به تدوین و ارائۀ مدل برای ارزیابی سیستمی؛

- نیاز به ارائۀ مدل برای اعتبارسنجی شاخص‌های موجود در واحدهای ستادی؛

- تشکیل و فعال شدن کارگروه‌های تخصصی نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشکده‌ها طبق مادۀ 7 آئین‌نامه به عنوان بازوی این شورا؛

- تدوین و تعریف شاخص‌های ارزیابی با توجه به استانداردهای بین‌المللی؛

- ترسیم شاخص‌ها بر اساس اهداف مؤسسه؛

- اهمیت تشکیل کارگروه‌ها و ترکیب افراد آن‌ها؛

- تعدد مسائل موجود در دانشگاه برای ارزیابی؛

- مشخص شدن زمان‌بندی برای هر مرحله​.


گزارش تصویری​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اولین جلسۀ شورای راهبردی و ارزیابی دانشگاه
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 446
اخبار : اولین جلسۀ شورای راهبردی و ارزیابی دانشگاه تشکیل شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی