دانشگاه شهید بهشتی

پیام تسلیت رئیس دانشگاه به دکتر هوانلو

تاریخ انتشار: 1397/11/17 11:04 ق.ظ

دکتر سید حسن صدوق، رئیس دانشگاه شهید بهشتی طی نامه ای در تاریخ 17 بهمن 1397 درگذشت پدر گرامی دکتر هوانلو، عضو هیئت علمی دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی را به ایشان تسلیت گفت.​


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پیام تسلیت رئیس دانشگاه به دکتر هوانلو
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 128
اخبار : پیام تسلیت رئیس دانشگاه به دکتر هوانلو
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی