دانشگاه شهید بهشتی

​معرفی کتاب فرهنگ‌نامۀ بزرگ قرآنی، دفتر سوم: سورۀ یونس ـ سورۀ کهف

تاریخ انتشار: 1397/11/24 02:38 ب.ظ
 

پژوهش دکتر علی رواقی
چاپ اول: 1397 ،956 صفحه، قیمت: 1.100.000 ریال

 فرهنگ‌نامۀ بزرگ قرآنی که حاصل چند دهه پژوهش دکتر علی رواقی است، برابر نهاده‌های فارسیِ ترجمه‌ها و تفسیرهای کهن قرآنی را فراهم آورده است. با همۀ توانمندی‌ها و ویژگی‌های زبانی که این ترجمه ـ تفسیرها و فرهنگ‌های کهن قرآنی دارند و گونه‌ها و گویش‌های پرشماری را از زبان فارسی و زبان‌های ایرانی در بلندای سده‌ها در برگه‌های پرشمار خویش نگه داشته‌اند، تاکنون فرهنگ‌نامه‌ای مستقل دربارۀ این گنجینۀ گران‌ارج فراهم نیامده است. این پژوهش مجموعه‌ای است که در ده جلد به سامان خواهد رسید. جلد نخست این اثر در آذرماه 1395 در انتشارات دانشگاه شهید بهشتی به زیور طبع آراسته شد و اینک جلد دوم این مجموعۀ بزرگ به چاپ رسیده است. ترجمه‌ها، تفسیرها و فرهنگ‌های کهن قرآنی که در این پژوهش بزرگ از آنها سود برده شده، شامل چهل و سه ترجمه ـ تفسیر و نُه فرهنگ قرآنی است.
    دکتر علی رواقی در گزینش این ترجمه ـ تفسیرها و فرهنگ‌های کهن قرآنی از کهن‌ترینِ آنها تا ترجمه - تفسیرهایی که در سدۀ دهم هجری تألیف شده‌اند، بهره برده تا سیر تحول زبان فارسی طی شش سده ترجمۀ قرآن پیش چشم خوانندگان و دوست‌داران زبان و ادب فارسی قرار گیرد.
   فرهنگ‌نامۀ بزرگ قرآنی به ترتیبِ سوره‌های قرآن فراهم آمده تا مترجمان قرآن بتوانند برابرنهاده‌های واژه‌های قرآنیِ ده‌ها ترجمه - تفسیر را در دسترس داشته باشند و پژوهشگران و مشتاقان زبان و ادب فارسی داشته‌های واژگانیِ این ترجمه ـ تفسیرها را یکجا ببینند و بخوانند.
جلد سوم فرهنگ‌نامۀ بزرگ قرآنی برابرنهاده‌های فارسی ترجمه ـ تفسیرها و فرهنگ‌های کهن قرآنیِ سوره‌های یونس، هود، یوسف، رعد، ابراهیم، حجر، نحل، اسراء و کهف را دربرمی‌گیرد.
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: فرهنگ‌نامۀ بزرگ قرآنی، دفتر سوم: سورۀ یونس ـ سورۀ کهف، علی رواقی
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 2,441
اخبار : ​معرفی کتاب فرهنگ‌نامۀ بزرگ قرآنی، دفتر سوم: سورۀ یونس ـ سورۀ کهف
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی