دانشگاه شهید بهشتی

کتاب ده جلدی "ایران شناسی" چاپ شد

تاریخ انتشار: 1397/11/29 10:17 ق.ظ

 

این مجموعه ده جلدی که حاصل 30 سال سفر (مطالعاتی، پژوهشی، زمینشناسی، طبیعتشناسی، اکتشافی، منابع انرژی و آموزشی) مدیریت مرکز پژوهشی زمینشناسی پارس آرینزمین (نگارنده اول) به تمام نقاط این مرز بوم، از کوه تا دشت، از شهر تا روستا، از صعود قلهها تا پیمودن درههای تنگ و فراخ، آشنایی با طبیعت، فرهنگ و هنر مردمان جایجای ایران بوده و همیشه در تمام مراحل انجام این فعالیتهای صحرایی و ایرانگردی نگاهی ایرانشناسی در دل و جان داشته است را در این مجموعه به تصویر کشیده است.

 

این مجموعه کتاب به همت آقای دکتر منصور قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرکار خانم دکتر مژگان صالحی یزدی عضو مرکز پژوهشی زمینشناسی پارس آرینزمین تالیف شده است.

 

 اهدافی که در تدوین این مجموعه مدنظر بوده است عبارتاند از:

  • آشنایی هموطنان از طبیعت کلی، جغرافیایی، جایگاه و فرهنگ، شهرها و استانهای کشور و تاریخ و تمدن آنها و نیز جبران خلأ و کمبود اطلاعات فراگیر در این راستا بهطور مصور و بهروز که بتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای مخاطبان باشد.

  • تأمین بخشی از نیازهای جهان امروز و ایران عزیز در عرصه ایرانشناسی از دیدگاه گردشگری، در یک مجموعه فراگیر جهت آشنایی ایرانیان و جهانیان بخصوص جهانگردان و گردشگران هموطن و خارجی از زیباییهای طبیعی و تاریخی و فرهنگی ایران.

 

 کتاب ده جلدی ایران شناسی.docxکتاب ده جلدی ایران شناسی.docx

 10covers Iranology.JPG

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کتاب ده جلدی "ایران شناسی"
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 696
اخبار : کتاب ده جلدی "ایران شناسی" چاپ شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی