دانشگاه شهید بهشتی

سخنرانی دکتر اریک مول در خصوص سلامت و عملکرد آتشنشانان

تاریخ انتشار: 1397/12/05 11:26 ق.ظ
 

دکتر اریک مول، دکتری فیزیولوژی ورزش و مشاور ارشد سازمان آتشنشانی هلند، در آمفی تئاتر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، با موضوع سلامت و عملکرد جسمانی آتشنشانان از نقطه نظر فیزیولوژیکی سخنرانی داشتند. در این جلسه در اهمیت لباس آتشنشانی، بررسی خطرات قلبی و عروقی از جنبه های مختلف، تاثیرکاهش حجم پلاسما در ایجاد اختلال  ریتم قلب، درگیری سیستم عصبی، اهمیت سازگاری به گرما و تمرینات ویژه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

slide2.jpg
 Screenshot_۲۰۱۹۰۲۲۶-۰۹۴۵۴۱.jpg
Screenshot_۲۰۱۹۰۲۲۶-۰۹۴۵۰۵.jpg
Screenshot_۲۰۱۹۰۲۲۵-۱۰۱۲۲۸.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اریک مول،فیزیولوژی ورزش آتشنشانی هلند،عملکرد جسمانی
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 1,742
اخبار : سخنرانی دکتر اریک مول در خصوص سلامت و عملکرد آتشنشانان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی