دانشگاه شهید بهشتی

دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران

تاریخ انتشار: 1397/12/06 07:46 ق.ظ

دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران

 

7 اسفند ماه 1397

دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

مرکز همایش های بین المللی 

دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران.jpgدوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دوازدهمین- همایش- سیاست- مالی- -مالیاتی- ایران
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 2,495
اخبار : دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی