دانشگاه شهید بهشتی

برنامه های سین چین در دانشکده ادبیات

تاریخ انتشار: 1397/12/11 08:22 ق.ظ


​بسمه تعالی​

جدول برنامههای سین چین

هفته با حال نوروزی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی ​

جدول برنامه های سین چین.jpg 


جهت اطلاع بیشتر:

نشانه ها را دنبال کن


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: برنامه های سین چین در دانشکده ادبیات
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 2,602
اخبار : برنامه های سین چین در دانشکده ادبیات
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی