دانشگاه شهید بهشتی

​اتصال دو دانشگاه بزرگ شهيد بهشتي و علوم پزشكي شهيد بهشتي

تاریخ انتشار: 1397/12/13 02:22 ب.ظ

اتصال دو دانشگاه بزرگ شهيد بهشتي و علوم پزشكي شهيد بهشتي سرعت مي گيرد.  عقد تفاهم نامه خدمات آزمايشگاهي بين دو دانشگاه شهيد بهشتي با حضور معاونين پژوهشي دو دانشگاه و شوراي مديران برگزار شد. در اين نشست كه در مكان دانشگاه شهيد بهشتي صورت پذيرفت،  مقرر گرديد سيستم شبكه آزمايشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي (بيت) و مجموعه تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در قالب شبكه مشترك به سرويس دهي پرداخته و امكان استفاده از امكانات دو طرف برقرار گردد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ​اتصال ،دانشگاه، شهيد بهشتي ،و علوم پزشكي، بيت، آزمايشگاهي ،تحقيقاتي
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 237
اخبار : ​اتصال دو دانشگاه بزرگ شهيد بهشتي و علوم پزشكي شهيد بهشتي
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی