دانشگاه شهید بهشتی

نشست مدیرفرهنگی با اساتید مشاور انجمن های علمی دانشجویی برگزار شد

تاریخ انتشار: 1397/12/18 01:44 ب.ظ
 
   نشست مدیریت فرهنگی و اجتماعی با اساتید مشاور و نمایندگان انجمن های علمی دانشجویی همراه با حضور ریاست  محترم مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی  در تاریخ 15 بهمن 1397 از ساعت 12:30 الی 13:30 در تالار مولوی برگزار شد.
         در این نشست دکتر برومند مدیریت فرهنگی و اجتماعی به تشریح ابعاد جشنواره  داخلی حرکت و نقش انجمن های علمی دانشجویی در فضای دانشگاهی و نشاط جامعه دانشجویی پرداختند و نیز از برگزاری اولین دوره کارافرینی همراه با جشنواره داخلی حرکت خبر دادند. همچنین در این نشست دکتر پیری رئیس مرکز رشد در خصوص نقش انجمن های علمی در پیشبرد دانشگاه کارافرین سخنرانی کرد.

photo_2019-03-06_12-57-26 (Copy).jpg

 photo_2019-03-06_13-03-56 (Copy).jpg
 
photo_2019-03-06_13-03-58 (2) (Copy).jpg 
 
photo_2019-03-06_13-03-58 (Copy).jpg 
 
photo_2019-03-06_13-20-10 (Copy).jpg 
 
photo_2019-03-06_13-25-11 (Copy).jpg 
 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نشست مدیرفرهنگی با اساتید مشاور انجمن های علمی دانشجویی برگزار شد
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 412
اخبار : نشست مدیرفرهنگی با اساتید مشاور انجمن های علمی دانشجویی برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی