دانشگاه شهید بهشتی

نمایشگاه آثار تصویرگری از شخصیت عمونوروز

تاریخ انتشار: 1397/12/27 03:18 ب.ظ

شنبه و یکشنبه ۱۸ و ۱۹ اسفندماه در کتابخانه کودک و نوجوان نمایشگاهی از شخصیت عمو نوروز در کتابخانه کودک برگزار گردید

koodak 13.jpeg

koodak15.jpeg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: عمو نوروز
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 1,340
اخبار : نمایشگاه آثار تصویرگری از شخصیت عمونوروز
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی