دانشگاه شهید بهشتی

همایش آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی ایران

تاریخ انتشار: 1398/01/18 08:05 ق.ظ

انجمن علمی حقوق اقتصادی ایران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم قضایی، دادستانی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی اقدام به برگزاری نخستین همایش ملی " آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی ایران" نموده است.
بدین وسیله از تمامی اساتید دانشجویان و پژوهشگران دعوت به عمل می نماید با ارسال مقالات در این همایش شرکت نمایند.هزینه شرکت برای دانشجویان، ۳۰ هزار تومان خواهد بود.

آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی ایران 98.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی ایران
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 3,406
اخبار : همایش آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی ایران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی