دانشگاه شهید بهشتی

لزوم تکمیل پیشخوان خدمت توسط دانشجویان دکتری مشمول سنوات اضافی

تاریخ انتشار: 1398/01/21 12:45 ب.ظ
 
با توجه به عدم دسترسی دانشجویان در سنوات اضافی (خصوصا دانشجویان ترم 13 به بعد) یا دانشجویان با مشکلات آموزشی و موارد خاص به پیشخوان خدمت (به دلیل بسته شدن سر ترم از طریق معاونت آموزشی) برای بارگذاری رساله و مقاله جهت بررسی کفایت دستاوردهای پژوهشی، بررسی مدارک ایشان به صورت فیزیکی و خارج از پیشخوان خدمت صورت می­گیرد؛ لذا لازم است دانشجویان مذکور پس از رفع مشکل آموزشی و دسترسی به ورود اطلاعات در سیستم گلستان، قبل از اقدام به انجام فرایند فارغ التحصیلی، بخش بررسی کفایت دستاوردها را تکمیل و تایید نمایند؛ در غیر این صورت در بخش پژوهشی وضعیت فارغ‌التحصیلی این دانشجویان به حالت تعلیق در خواهد آمد.
 
معاون پژوهشی دانشکدة مهندسی عمران، آب و محيط زيست

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دانشجویان دکتری مشمول سنوات اضافی، فرایند فارغ التحصیلی، پیشخوان خدمت، سیستم گلستان
منبع خبر دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 2,358
اخبار : لزوم تکمیل پیشخوان خدمت توسط دانشجویان دکتری مشمول سنوات اضافی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی