دانشگاه شهید بهشتی

رونمایی و تحلیل کتاب " سیر عقل در منظومه حقوق بین الملل"

تاریخ انتشار: 1398/01/21 02:45 ب.ظ
رونمایی و تحلیل کتاب " سیر عقل در منظومه حقوق بین الملل
دکتر هدایت الله فلسفی  استاد دانشکده حقوق 
با حضور:
 دکتر هنگامه صابری و  دکتر محسن محبی اساتید حقوق بین الملل 
زمان: دوشنبه 9 اردیبهشت ماه 198 
مکان: دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

رونمایی و تحلیل کتاب  سیر عقل در منظومه حقوق بین الملل.jpg
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: رونمایی و تحلیل کتاب " سیر عقل در منظومه حقوق بین الملل"
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 1,900
اخبار : رونمایی و تحلیل کتاب " سیر عقل در منظومه حقوق بین الملل"
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی