دانشگاه شهید بهشتی

گزارش پیش نشست همایش مناسبات فلسفه و تمدن در جهان اسلام

تاریخ انتشار: 1398/01/25 11:01 ق.ظ
 

در تاریخ بیستم فروردین ماه 1398 نشست پیش همایش «مناسبات فلسفه و تمدن در جهان اسلام» با حضور اساتید و دانشجویان علاقمند در سالن صدرالمتألهین دانشکده ی الهیات و ادیان برگزار شد. در این نشست خانم دکتر سالم، دبیر علمی همایش، به تبیین مسئله ی اصلی همایش و ضرورت آن پرداخت و جناب آقای دکتر حسین کلباسی، از اساتید برجسته ی فلسفه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه ی طباطبایی، به بررسی ماهیت تکوینی مدینه در نظر معلم ثانی، فارابی، پرداخت. ایشان تأکید نمود فارابی در حکمت، به خصوص حکمت عملی از آموزه های یونانی عبور نموده است و به دنبال برهانی نمودن مسئله ی امامت، به روایت شیعه ی امامیه بوده است؛ از این رو مدینه و ارکان آن در طرح فارابی متفاوت است از آنچه افلاطون و ارسطو پیرامون پولیس، مطرح کرده اند و کاملاً بر اساس طرح امامت و ارتباط آن با رئیس مدینه مطرح می شود.
دکتر حبیب الله بابایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و از پژوهشگران و نظریه پردازان حوزه ی تمدنی، در باب مسئله های فلسفی تمدن به سخنرانی پرداخت و ضمن اشاره به تشکیکی بودن مفهوم و مصداق تمدن، به نقش انسان در شکل گیری تمدن پرداخت. به اعتقاد ایشان شاخص های تمدن سخت افزاری نیست، بلکه نرم افزاری است و به ارتباط انسان با انسان برمی گردد و لذا بعد اخلاق و علم النفس تمدنی در هویت تمدن مهم می شود. از نظر ایشان فیلسوف در زمینه ی یافتن وجه مشترک و عامل وحدت در بین کثرات فرهنگی، زبانی، ملیتی و ... هم می تواند وارد شود و عامل وحدت را در شکل گیری تمدن واحد با وجود کثرات مذکور، تبیین نماید.
۲۰۱۹۰۴۰۹_۱۴۱۹۱۹.jpg
۲۰۱۹۰۴۰۹_۱۴۱۹۳۳.jpg
۲۰۱۹۰۴۰۹_۱۴۱۹۱۹.jpg
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: فلسفه - تمدن- جهان اسلام
منبع خبر دانشکده الهیات و ادیان
تعداد مشاهده: 982
اخبار : گزارش پیش نشست همایش مناسبات فلسفه و تمدن در جهان اسلام
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی