دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه کلیه دانشجویان _ شرط انتخاب واحد نیمسال اول 99-98

تاریخ انتشار: 1398/01/25 11:22 ق.ظ


دانشجوی گرامی به آگاهی می‌رساند با توجه به اینکه شرط انتخاب واحد نیمسال اول 99-98، رفع نقص مدارک در زمان پذیرش، وصول تاییدیه تحصیلی مقاطع قبل و وصول معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول خواهد بود. لازم است تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/2/18 نسبت به رفع نواقص مدارک فوق‌الذکر و تکمیل پرونده تحصیلی خود اقدام نمایید. بدیهی است مسئولیت عدم امکان انتخاب واحد در نیمسال مذکور به عهده دانشجو خواهد بود.


                                                                          مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه 

                                                                            بیست و چهارم فروردین 1398


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: انتخاب واحد
منبع خبر معاونت آموزشی (مدیریت خدمات آموزشی)
تعداد مشاهده: 5,749
اخبار : قابل توجه کلیه دانشجویان _ شرط انتخاب واحد نیمسال اول 99-98
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی