دانشگاه شهید بهشتی

اعلام شروط انتخاب واحد نیمسال 99-98 دانشجویان دانشکده علوم زمین

تاریخ انتشار: 1398/01/27 03:45 ب.ظ

 

بر اساس اعلام مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه، با توجه به اینکه شرط انتخاب واحد نیم سال اول 99-98 رفع نقص مدارک در زمان پذیرش، وصول تاییده تحصیلی مقاطع قبل و وصول معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول خواهد بود، لازم است دانشجویان عزیز تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 18 اردیبهشت 1398​ نسبت به رفع نواقص مدارک فوق الذکر و تکمیل پرونده تحصیلی خود اقدام نمایید. بدیهی است که مسئولیت عدم امکان انتخاب واحد در نیم سال مذکور بر عهده دانشجو خواهد بود.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: شروط انتخاب واحد نیمسال 99-98
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 2,636
اخبار : اعلام شروط انتخاب واحد نیمسال 99-98 دانشجویان دانشکده علوم زمین
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی