دانشگاه شهید بهشتی

انتخاب واحد نیمسال اول 99-98 دانشجویان ورودی 1397 به بعد

تاریخ انتشار: 1398/01/28 03:41 ب.ظ

 

بسمه تعالي

 
                                                                                                                      

انتخاب واحد نیمسال اول 99-98 دانشجویان ورودی 1397 به بعد برای کلیه مقاطع تحصیلی از طریق پیشخوان خدمت سیستم جامع آموزشی گلستان (با کنترل مدارک پذیرش اولیه، تاییدیه تحصیلی مقاطع قبل و وصول معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول خدمت نظام وظیفه) انجام خواهد شد.

 

1-           انتخاب واحد منوط به تعیین و درج نام استاد راهنما در سامانه آموزشی دانشگاه است.

2-           با توجه به اینکه رفع نقص مدارک در زمان پذیرش، وصول تاییدیه تحصیلی مقاطع قبل و وصول معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول، شرط انتخاب واحد نیمسال اول 98-99 خواهد بود .

3-         یادآوری :

انتخاب واحد دانشجویان ورودی سال های 1396 و ما قبل مانند نیمسال‌های گذشته انجام می‌شود.

 

 

راهنماي اخذ واحد دانشجویان ورودي 97 و بعد از آن - تمامی مقاطع تحصيلی.pdfراهنماي اخذ واحد دانشجویان ورودي 97 و بعد از آن - تمامی مقاطع تحصيلی.pdf

 

                                                                                                                       

 ​

 


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: انتخاب واحد
منبع خبر پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
تعداد مشاهده: 5,065
اخبار : انتخاب واحد نیمسال اول 99-98 دانشجویان ورودی 1397 به بعد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی