دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه داوطلبین دکترای 98 دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

تاریخ انتشار: 1398/01/31 01:22 ب.ظ

قابل توجه داوطلبین دکترای سال 1398

داوطلبین دکترای مهندسی مکانیک سال 98 گرایش طراحی کاربردی توجه داشته باشند که پذیرش و راهنمایی رساله ایشان صرفا با اساتید گروه مهندسی مواد خواهد بود.

آموزش دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دکترای 98
منبع خبر دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 2,064
اخبار : قابل توجه داوطلبین دکترای 98 دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی