دانشگاه شهید بهشتی

راه اندازی میکروسکوپ های نوری در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

تاریخ انتشار: 1398/02/02 10:13 ق.ظ


به همت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، میکروسکوپ های زیر در محل آزمایشگاه مرکزی دنشگاه، آماده سرویس دهی به پژوهشگران محترم می باشند.

IMG_5063.JPG
IMG_5064.JPG
IMG_5065.JPG
IMG_5066.JPG
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: میکروسکوپ های نوری در آزمایشگاه مرکزی
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 75
اخبار : راه اندازی میکروسکوپ های نوری در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی