دانشگاه شهید بهشتی

دوم اردیبهشت روز زمین پاک

تاریخ انتشار: 1398/02/03 10:16 ق.ظ

بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت آگاهی در خصوص روز زمین پاک به فایل پیوست زیر مراجعه فرمایید.


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: زمین پاک
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 55
اخبار : دوم اردیبهشت روز زمین پاک
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی