دانشگاه شهید بهشتی

افزایش اعتبار اعطایی به مشمول تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان

تاریخ انتشار: 1398/02/07 02:27 ب.ظ

با توجه به موافقت ریاست محترم بنیاد ملی نخبگان با افزایش سقف اعتبارهای شیوه‌نامه "پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد کشور در سال تحصیلی 98-97" به اطلاع دانشجویان مشمول جوایز بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی جاری می‌رساند: از ابتدای سال 1398 اعتبارهای اعطایی به این دانشجویان مطابق مبالغ مندرج در فایل پیوست افزایش می‌یابد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بنیاد ملی نخبگان، مشمولین جوایز تحصیلی
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 1,950
اخبار : افزایش اعتبار اعطایی به مشمول تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی