دانشگاه شهید بهشتی

هفته سراهای دانشجویی

تاریخ انتشار: 1398/02/08 08:35 ق.ظ

بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت آگاهی در خصوص زمانبندی برنامه ها به مناسبت هفته سراهای دانشجویی به فایلهای پیوست زیر مراجعه فرمایید .

پوستر هفته سراهای دانشجویی 

روز شمار هفته خوابگاهها 

هفته خوابگاهها

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سراهای دانشجویی
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 456
اخبار : هفته سراهای دانشجویی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی