دانشگاه شهید بهشتی

نشست علمی مطهری و مواجهه با فلسفه یونان

تاریخ انتشار: 1398/02/08 11:28 ق.ظ


نشست علمیمطهری و مواجهه با فلسفه یونان


دکتر احمد عسگری (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر امیرحسین ساکت ­اف (عضو هیأت علمی دایره ­المعارف بزرگ اسلامی)

زمان: سه ­شنبه 1398/02/10    ساعت 13 ـ 11

مکان: تالار ناصرخسرو دانشکده ادبیات و علوم انسانی


1.jpgSorosh-Icon
کلید واژه ها: شست علمی مطهری و مواجهه با فلسفه یونان
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 2,568
اخبار : نشست علمی مطهری و مواجهه با فلسفه یونان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی