دانشگاه شهید بهشتی

جذب پژوهشگر فرادکتری در زمینه توسعه نظری- محاسباتی روش های ساختار ...

تاریخ انتشار: 1398/02/15 03:03 ب.ظ

​  دانشکده فیزیک در نظر دارد یک نفر دانشجوی فرادکتری زیر نظر آقای دکتر شانت شهبازیان در زمینه "توسعه نظری- محاسباتی روش های ساختار الکترونی" برای دوره‌ی فرادکتری، با استفاده از اعتبار ویژه پژوهشی به مدت 6‌ ماه پذیرش نماید. 

متقاضیان می توانند رزومه و فرم تقاضای خود را در قالب فرم‌های موجود در سایت دانشگاه بخش فرم ها و آیین نامه-‌های معاونت پژوهشی (دوره فرادکتری) تا در مدت یک هفته به معاونت پژوهشی دانشگاه تحویل و یا ارسال نمایند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: توسعه نظری- محاسباتی روش های ساختار الکترونی فرادکتری
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 75
اخبار : جذب پژوهشگر فرادکتری در زمینه توسعه نظری- محاسباتی روش های ساختار ...
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی