دانشگاه شهید بهشتی

تماشای متری و شیش و نیم در سینمای مرکزی

تاریخ انتشار: 1398/02/17 11:19 ق.ظ
مدیریت امور فرهنگی پردیس شهید عباسپور برنامه تماشای فیلم سینمایی متری شیش و نیم در سینمای مرکزی را با حضور  تعداد40 نفر از دانشجویان خوابگاهی دختر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور در روز سه شنبه مورخ 3 اردیبهشت ماه 98 برگزار کرد.
 
عکس سینما اردیبهشت 98.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تماشای متری و شیش و نیم در سینمای مرکزی
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 695
اخبار : تماشای متری و شیش و نیم در سینمای مرکزی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی