دانشگاه شهید بهشتی

درخواست ثبت نام در کمیته اجرایی انتخابات شورای صنفی دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ انتشار: 1398/02/18 11:07 ق.ظ

​ باعنایت به سیاست های کلی دانشگاه مبنی بر ایجاد بسترهای مناسب ، مشارکت ، همدلی ، همکاری و ایجاد فضای مناسب بین دانشجویان گرامی و مسئولین و همچنین آشنایی آنها با مشکلات جاری دانشگاه  بخصوص در حوزه معاونت دانشجویی و به منظور ایجاد ملزومات لازم برای راه اندازی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی ، از کلیه دانشجویان عزیز حائز شرایط ( وفق آئین نامه شورای صنفی ) که مایلند در کمیته اجرایی یا انتخابات شورای صنفی شرکت نمایند درخواست می گردد ، ضمن دریافت و تکمیل فرم زیر از تاریخ 98/2/21 لغایت 98/2/25 آنرا به دبیرخانه معاونت دانشجویی تحویل نمایند .

فرم درخواست همکاری در کمیته اجرایی و انتخابات شورای صنفیSorosh-Icon
کلید واژه ها: صنفی
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 798
اخبار : درخواست ثبت نام در کمیته اجرایی انتخابات شورای صنفی دانشگاه شهید بهشتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی