دانشگاه شهید بهشتی

مراسم اختتامیه دهمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ انتشار: 1398/02/21 10:35 ق.ظ
 
دهمین جشنواره داخلي حرکت دانشگاه شهيد بهشتي توسط معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي و با مشارکت انجمن هاي علمي دانشجويي دانشکده ها، پژوهشکده ها  و مراکز علمي دانشگاه روز دوشنبه 9/2/1398 در تالار مولوی  برگزار شد.
        جشنواره حرکت داخلي ویژه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه شهيد بهشتي با زمينه گردهمايي و هم افزايي علمي، تکثیر ایده­ های خلاق و نوآور، شکوفايي استعداد هاي علمي و ایجاد انگیزه و نشاط در بين انجمن‌های علمی دانشجویی مي باشد که پس از برگزاري بخش نمايشگاهي به مدت 3 روز در محوطه دانشگاه طي مراسم در قالب آيين اختتاميه از برگزيدگان بخش هاي رقابتي و نمايشگاهي  در تالار مولوي تقدير به عمل آمد.
        در آيين اختتاميه اين جشنواره دکتر اصغر واعظي معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي در خصوص جشنواره دانشجويي حرکت گفت: با توجه به مشکلات اقتصادي و اشتغال جوانان و دانشجويان، معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي تصميم گرفت که اين جشنواره را براي اولين بار به عنوان جشنواره حرکت و کارآفريني نامگذاري کند. ايشان همچنين در خصوص حرکت و کارآفريني انجمن هاي علمي دانشجويي اظهار داشت: که انجمن هاي علمي دانشجويي فضايي را در دانشگاه ايجاد نموده  که شبيه اکوسيستمي براي توليد ايده، نوآوري هاي علمي، خلاقيت با رويکرد علمي و توسعه کسب و کارهاي دانش بنيان و نياز محور  در دانشگاه باشد. در جشنواره حرکت و کارآفريني انتقال تجربه هاي موفق  علمي و اجتماعي در بين دانشجويان و صاحبان صنعت رخ مي دهد. همچنين ايشان اذعان داشت: سال 98 شروع همکارهاي مشترک مابين دو معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي و معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي مباحث بين رشته اي انجمن هاي علمي دانشجويي مي باشد.
         در ادامه دکتر مهدي کدخدازاده معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي  شهيد بهشتي در خصوص جشنواره گفت: سال 98  اولين سال همکاري مشترک بين دو دانشگاه بزرگ شهيد بهشتي در خصوص فعاليت هاي انجمن هاي علمي دانشجويي مي باشد.  ايشان همچنين اظهار داشت:  توجه به انجمن های علمی دانشجویان تحقق منویات رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب است همچين ايشان اذعان داشت:  شعار دانشگاه بزرگ شهيد بهشتي زندگي يعني اميد و حرکت مي باشد که حرکتي براي آغاز نوانديشيدن، تعامل هاي علمي و تقويت بنياد همکارهاي بين رشته اي است.  
           دکتر محمد رضا برومند مدير فرهنگي و اجتماعي در خصوص جشنواره حرکت و کارآفريني گفت: جشنواره حرکت و کارآفريني، فضايي براي پيوند بين مجموعه ايده هاي نوآور علمي، خلاقيت هاي نوين و ابتکارات علمي دانشجويان با بدنه علمي دانشگاه مي باشد. ايشان همچنين اظهار داشت:  فعاليت هاي خلاقانه دانشجويان، ترويج فرهنگ ايده پردازي علمي، ايجاد شور و نشاط، طراوت علمي و پژوهشي در ميان دانشجويان و افزايش خودباوري علمي در بستر انجمن هاي علمي دانشجويي از جمله زمينه هاي جشنواره حرکت و کارآفريني مي باشد.
            سجاد محمديان هاور دبير جشنواره حرکت و کارآفريني گفت : انجمن هاي علمي دانشجويي تنها تشکل دانشجويي در کشورها هستند که به دنبال ترويج علم از طريق گفتگوهاي علمي تخصصي، همکاري هاي علمي، رويداد هاي علمي مي باشند.  همچنين ايشان اظهار داشت:  جشنواره حرکت و کارآفريني نمودي براي تعامل بين رشته هاي علمي از طريق انجمن هاي علمي دانشجويي، ارائه فعاليت هاي علمي دانشجويي و مباحثه علمي بين دانشجويان مي باشد.
 
اهداف جشنواره حرکت داخلي شناسايي و استعداديابي انجمن هاي علمي دانشجويي موفق و تقدير از فعالان عرصه علمي ، انعکاس فعاليت هاي الگو و موفق در بين دانشجويان، ايجاد تحرک توام با جهت دهي فعاليت هاي انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه، گردهمايي و هم افزايي انجمن هاي علمي از طريق انتقال تجارب موفق و سازنده، ايجاد بسترهاي مناسب براي آشنايي با کسب و کارها با ظرفيت ها و توانمندي هاي انجمن هاي علمي دانشجويي مي باشد.
شايان ذکر است در دهمين جشنواره حرکت و کارآفريني دانشگاه شهيد بهشتي 43 فعاليت  و اثر براي بخش هاي مورد رقابت انجمن ها به دبيرخانه جشنواره ارسال شد. در بخش مسابقه هاي علمي هيئت داوران انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي کامپيوتر، رياضي و عمران  را  شايسته تقدير معرفي کردند. در همين راستا کتاب انجمن علمي دانشجويي جغرافيا به عنوان کتاب برگزيده  و کتاب انجمن علمي دانشجويي شيمي و نفت به عنوان کتاب شايسته تقدير انتخاب گرديد. در بخش کارآفريني  هيئت داوران گروه دانشجويي فناوري اطلاعات مکاني را برگزيده؛ و در بخش طرح خلاقانه اثر انجمن  علمي دانشجويي فناوري معماري برگزيده و در بخش انجمن علمي برتر انجمن هاي علمي دانشجويي جغرافيا، زيست شناسي، مهندسي کاميپوتر و معماري به عنوان انجمن هاي علمي برگزيده و انجمن هاي اقتصاد، تاريخ، آمار، زيست فناوري، گياهان دارويي  و مکانيک شايسته تقدير شدند. همچنين در پايان اين مراسم از غرفه هاي برگزيده نمايشگاهي جشنواره حرکت و کارآفريني و اساتيد مشاور برگزيده  نيز تقدير شد.
برگزيدگان اين جشنواره ضمن دريافت لوح تقدير و تنديس جشنواره حرکت و کارآفريني، جايزه نقدي معاونت فرهنگي و اجتماعي را دريافت کردند. در دانشگاه شهيد بهشتي 70 انجمن علمي دانشجويي زير نظر اداره انجمن هاي علمي دانشجويي مديريت فرهنگي و اجتماعي فعاليت مي کنند.
 
 عکس ها از دانشجویان:
 
پریسا رضایی
سارا محمودی
آیناز محمدعلی مقام
 
دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (3).JPG

 دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (9).JPG
 
دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (2).JPG
 
دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (1).JPG
 
دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (4).JPG
 
دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (6).JPG
 
 
 دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (7).JPG
 
دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (8).JPG
 
 
 
دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (26).JPG
 
دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (30).JPG
 
دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (29).JPG
 
دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (28).JPG
 
دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (27).JPG
 
دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (10).JPG
 
دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (11).JPG
 
دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (12).JPG
 
 
 
دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (16).JPG

دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (17).JPG

 دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (18).JPG
 
دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (19).JPG
 دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (20).JPG
 
دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (21).JPG
 دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (22).JPG
 
دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (23).JPG
 
دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (24).JPG
 
دهمین جشنواره حرکت دانشگاه شهید بهشتی (25).JPG
 
 
 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: برگزاري دهمین جشنواره حرکت داخلی در دانشگاه شهيد بهشتي
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 653
اخبار : مراسم اختتامیه دهمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید بهشتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی