دانشگاه شهید بهشتی

بازدید از آرشیو ملی ایران

تاریخ انتشار: 1398/03/01 12:15 ب.ظ

دانشجویان کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی برای درس مدیریت اسناد از آرشیو ملی ایران بازدید کردند. در این بازدید علمی، دانشجویان با بخش پردازش اسناد شامل سازماندهی تمبرها، عکس­ها، و اسناد اداری، مرمت اسناد، ضد عفونی و اسیدزدایی اسناد و شیوه­ های اطلاع ­­رسانی و خدمات اطلاعاتی اسناد در آرشیو ملی و کاربرگه­های مورد استفاده آرشیویست ها آشنا شدند.

بازدید از آرشیو ملی.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بازدید از آرشیو ملی
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 280
اخبار : بازدید از آرشیو ملی ایران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی