دانشگاه شهید بهشتی

تبریک به اساتید منتخب از جانب فدراسیون سرآمدان علمی ایران

تاریخ انتشار: 1398/03/01 01:53 ب.ظ

​بدین وسیله انتخاب آقایان دکتر علی صادقی عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک، دکتر سید مجید محسنی ارمکی عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک، دکتر علی دلفی رضایی عضو هیأت علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما و دکتر محسن گلبن حقیقی عضو هیأت علمی دانشکده علوم شیمی و نفت را به عنوان سرآمد علمی که از جانب فدراسیون سرآمدان علمی ایران معرفی شده اند به دانشگاه شهید بهشتی تبریک می گوییم و موفقیت روزافزون این اساتید را از خداوند منان خواستاریم.  

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اساتید منتخب، فدراسیون سرآمدان علمی ایران
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 227
اخبار : تبریک به اساتید منتخب از جانب فدراسیون سرآمدان علمی ایران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی