دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری شورای مدیران پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

تاریخ انتشار: 1398/03/07 09:30 ق.ظ

بیست و یکمین جلسه شورای مدیران پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی ​در تاریخ یکم خرداد ماه 98  با حضور معاون فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.دراین جلسه موضوعات مختلف فرهنگی و نیز طرح شورای هماهنگی و سیاست­گذاری فرهنگی پردیس مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت. ضمناً مقرر شد جلسات شورای مذکور، ماهانه و در صورت لزوم با حضور معاون فرهنگی و یا مدیران آن حوزه برگزار گردد.

شورای مدیران.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: فرهنگی
منبع خبر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 3,138
اخبار : برگزاری شورای مدیران پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی