دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون شورای عالی عتف

تاریخ انتشار: 1398/03/08 02:58 ب.ظ

​جهت اطلاع از فراخوان انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون شورای عالی عتف به لینک زیر مراجعه کنید.

فراخوان انتخاب اعضای حیقی کمیسیون شورای عالی عتف

فراخوان انتخاب اعضای حیقی کمیسیون شورای عالی عتف 1.png


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: فراخوان انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون شورای عالی عتف
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 2,433
اخبار : فراخوان انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون شورای عالی عتف
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی