دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان دعوت به همکاری در زمینه های مباحث علمی و آموزشی و پژوهشی وزار

تاریخ انتشار: 1398/03/08 03:23 ب.ظ

​جهت اطلاع از فراخوان دعوت به همکاری در زمینه های مباحث علمی و آموزشی و پژوهشی  وزارت امور اقتصاد و دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران

N!88044375.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: فراخوان دعوت به همکاری در زمینه های مباحث علمی و آموزشی و پژوهشی وزارت امور اقتصاد و دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران
منبع خبر معاونت پژوهشی و فناوری
تعداد مشاهده: 1,682
اخبار : فراخوان دعوت به همکاری در زمینه های مباحث علمی و آموزشی و پژوهشی وزار
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی