دانشگاه شهید بهشتی

حذف تکدرس نیمسال دوم 98-97

تاریخ انتشار: 1398/03/11 07:42 ق.ظ

طبق تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97  آخرین مهلت حذف تکدرس دوشنبه13 خرداد 1398 می باشد.​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: حذف تکدرس
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی- مدیریت امورشاهد و ایثارگر
تعداد مشاهده: 518
اخبار : حذف تکدرس نیمسال دوم 98-97
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی