دانشگاه شهید بهشتی

اعلام تغییر زمان مصاحبه دکترای ژئومورفولوژی دانشکده علوم زمین

تاریخ انتشار: 1398/03/11 07:56 ق.ظ

 

به اطلاع کلیه داوطلبان دکترای ژئومورفولوژی دانشکده علوم زمین می رساند که زمان مصاحبه از تاریخ 98/3/12 به تاریخ 98/3/21 تغییر یافته است.

 

گروه جغرافیای طبیعی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تغییر زمان مصاحبه دکترای ژئومورفولوژی
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 1,458
اخبار : اعلام تغییر زمان مصاحبه دکترای ژئومورفولوژی دانشکده علوم زمین
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی