دانشگاه شهید بهشتی

انتصاب دکتر یمنی به عنوان رئیس کرسی یونسکو در مدیریت آموزش عالی

تاریخ انتشار: 1398/03/13 02:36 ب.ظ

بنا بر اعلام موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی با تایید رئیس بخش آموزش عالی یونسکو در پاریس، به عنوان رئیس کرسی یونسکو در مدیریت، برنامه ریزی و تضمین کیفیت در آموزش عالی  موسسه مذکور پذیرفته شده است.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دکتر یمنی
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 840
اخبار : انتصاب دکتر یمنی به عنوان رئیس کرسی یونسکو در مدیریت آموزش عالی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی