دانشگاه شهید بهشتی

زمان مصاحبه داوطلبان دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

تاریخ انتشار: 1398/03/18 01:39 ب.ظ

بسمه تعا​لی

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند مصاحبه داوطلبان دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی روز شنبه 15 تیرماه 1398 برگزار خواهد شد. برنامه تفصیلی مصاحبه متعاقباً اعلام خواهد شد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مصاحبه- دکتری- اقتصاد
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 3,064
اخبار : زمان مصاحبه داوطلبان دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی