دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان ارسال آثار پژوهشی به یازدهمین چشنواره بین المللی فارابی

تاریخ انتشار: 1398/03/18 04:05 ب.ظ

Farabi 1.jpg 
Farabi 2.jpg 
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: فراخوان ارسال آثار پژوهشی به یازدهمین چشنواره بین المللی فارابی
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 2,169
اخبار : فراخوان ارسال آثار پژوهشی به یازدهمین چشنواره بین المللی فارابی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی