دانشگاه شهید بهشتی

زمان مصاحبه داوطلبان دکتری رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده ا

تاریخ انتشار: 1398/03/19 11:17 ق.ظ

بسمه تعالی

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند مصاحبه داوطلبان دکتری رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی؛ روز یکشنبه 16 تیرماه 1398 برگزار خواهد شد. برنامه تفصیلی مصاحبه متعاقباً اعلام خواهد شد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مصاحبه- دکتری- علوم سیاسی و روابط بین الملل
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 3,279
اخبار : زمان مصاحبه داوطلبان دکتری رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده ا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی