دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان جشنواره پایان نامه های برتر ایران - جایزه ویژه پروفسور حسابی

تاریخ انتشار: 1398/03/22 02:57 ب.ظ

فراخوان جشنواره پایان نامه های برتر ایران - جایزه ویژه پروفسور حسابی

 

جهت شرکت در جشنواره پایان نامه های برتر ایران، جایزه ویژه پروفسور حسابی، به فراخوان​ مراجعه نمایید.

 

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پایان نامه
منبع خبر دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 3,364
اخبار : فراخوان جشنواره پایان نامه های برتر ایران - جایزه ویژه پروفسور حسابی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی