دانشگاه شهید بهشتی

راهنمای انتخاب هم اتاقی و خوابگاه پیشنهادی سال تحصیلی 99-98

تاریخ انتشار: 1398/03/26 09:35 ق.ظ

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی خوابگاه برای سال تحصیلی 99-98 می رساند جهت درخواست گروهی انتخاب هم اتاقی و انتخاب خوابگاه پیشنهادی به فایل پیوست زیر مراجعه فرمایند .


راهنمای درخواست گروهی انتخاب هم اتاقی و انتخاب خوابگاه پیشنهادی برای سال تحصیلی 99-98


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: هم اتاقی
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 411
اخبار : راهنمای انتخاب هم اتاقی و خوابگاه پیشنهادی سال تحصیلی 99-98
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی