دانشگاه شهید بهشتی

برنامه زمان بندی روز مصاحبه داوطلبان دوره دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد

تاریخ انتشار: 1398/04/12 08:19 ق.ظ

بسمه تعالی

 

اطلاعیه مهم

 

برنامه زمان­بندی روز مصاحبه داوطلبان دوره دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی؛ شنبه مورخ 15/04/1398 به شرح زیر می­باشد:

1-   شرکت در آزمون کتبی ساعت 9:30 تا 11:00 (داوطلبان محترم جهت انجام مراحل مقدماتی؛ راس ساعت 9:00 در دانشکده حضور داشته باشند).

2-   تشکیل پرونده (ارائه مستندات آموزشی و پژوهشی) ساعت 11:00 تا 13:30

3-   انجام مصاحبه ساعت 13:30 تا 18:30

جدول زمان­بندی مصاحبه در تابلوی اعلانات دانشکده نیز نصب شده است.

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: برنامه- مصاحبه- دکتری- اقتصاد
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 2,632
اخبار : برنامه زمان بندی روز مصاحبه داوطلبان دوره دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی